Oldal aljára
 
 


VAKOK és CSÖKKENTLÁTÓK

részére ajánlom az alábbiakban leírt, alkalmazási

lehetőségeket.

  A Braille formátumban megírt kotta egy speciális írási módszerrel elkészített és annak megfelelő jelzésmóddal szerkesztett és kinyomtatott kottaformátum, melynek alapján megtanulható az így lejegyzett zenei partitúra. Mivel ennek ismerete részemről teljesen ismeretlen, ezért kizárólag csak az általam megírt, látók részére készített kották alapján tudom elkészíteni azokat a formátumokat, melyekből a vak, vagy csökkentlátó ember hozzájut ahhoz a lehetőséghez, hogy ezen fájlformátumok valamelyikéből az alábbi lehetőségeket használja. Természetesen, a Braille-hoz értő vak zenészekkel van folyamatos kapcsolatom a kölcsönös programok közötti ellenőrizhetőség és javítás érdekében, hogy az esetleges hibákat a  vakok és látók részére írt kották közötti programozási gondok minél jobb minőségben megoldódjanak. 

Az általam megírt látható partitúra tartalmazza a szerző által megírt összes zenei és szöveges megjelölést. Ebből van elkészítve az alábbi lehetőségekre a következő fájlformátumok.

.ply fájlformátum: Ebből a formátumból lehetőség van a Braille Music Editor program felhasználásával átkonvertálni ezt a fájlformátumot, melyet ezután szerkeszthet, és nyomtathat.

.txt fájlformátum:  Ebből a formátumból lehetőség van a közvetlen speciális Braille nyomtatóeszközzel kinyomtatni  a zenei partitúrát.

.xml fájlformátum: Ebből a formátumból lehetőség van, hogy a teljes partitúra részletes leírása alapján  végigvezethesse az adatok pontos elhelyezkedésének a szöveges leírás alapján. Ezt az .xml fájlformátumot beolvashatja Wordbe, vagy más, erre alkalmas szövegszerkesztőbe.

Az általam megírt kottákhoz mellékelem a megrendelőnek az eddig tárgyalt formátumokat. Ezenkívül, hogy hangzás és működés közben is ellenőrizheti és meghallgathatja a megírt partitúrát az alábbi fájlformátumok alkalmazásával. MIDI, WAV, Mp3, vagy COMPACT hangfájl formátumok.

A hangzó formátumokkal érdemes meghallgatni a partitúrát, hogy a príma volta, a szekunda volta és egyéb ismétlésre, vagy a tempóra utaló jelzésről tájékozódjon, valamint a hangok megfelelő helyen való elhelyezkedéséről és hangzásáról. Nem csak az írott formátum, hanem a hangzó anyag is lényeges segítség lehet a mű könnyebb elsajátításához. A hangok a kotta jelzések alapján szólalnak meg, nem pedig játszás alapján.

A látható kotta elkészítésénél lényeges a partitúra alapból történő megírása (a hangok bevitele a kottaíró programmal), mert a kotta a scannelés útján történő bevitele esetén, a hangok és kottasorok nem a legtökéletesebb felismerési százalékban kerülnek így lejegyzésre, és a Braille formátumra történő átírásnál a hangok esetleg nem a megfelelő helyértékekre kerülnek, annak ellenére, hogy a látható kottán esetleg láthatólag jó helyen vannak.

 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő mű két A4-es oldal terjedelmű. Ebből csak az első oldal kerül bemutatásra és alkalmazási részleteiben való elemző bemutatásra.

A mű címe: Áldott éj.
Angol karácsonyi dallam.
Zene: Farkas Ferenc. Varga Károly verse.

Áldott éj: grafikus képformátum (tif).
Áldott éj: .ply szövegfájl formátum.
Áldott éj: .txt szövegfájl formátum.
Áldott éj: .xml szövegfájl formátum.
Áldott éj: .mp3 hangfájl formátum.
Áldott éj: .mid hangfájl formátum.

A mű partitúra szólamaira bontva:
Áldott éj: első sor .txt szövegfájl formátum.
Áldott éj: második sor .txt szövegfájl formátum.
Áldott éj: harmadik sor .txt szövegfájl formátum.
Áldott éj: negyedik sor .txt szövegfájl formátum.
Áldott éj: első sor .xml szövegfájl formátum.
Áldott éj: második sor .xml szövegfájl formátum.
Áldott éj: harmadik sor .xml szövegfájl formátum.
Áldott éj: negyedik sor .xml szövegfájl formátum.

Kizárólag a megrendelő által küldött jól olvasható kotta mintákat, vagy kéziratokat küldjenek az esetleges megrendelések alkalmával!

levélcím: musicjan@fw.hu

Üdvözlettel, Jankay László

 

Oldal elejére