Oldal aljára

Ifj. Magyari Imre zeneszerző
Az én bánatom (szövegíró Skoday László)
Azt hittem, hogy boldog leszek (szövegíró Bud Antal)
Én is hittem egyszer (szövegíró Skoday László)
Harminchárom rózsafámon (szövegíró Brand István)
Két kis arany karikának (szövegíró Bathó Sándor)
Kóbor őszi széllel (szövegíró Skoday László – ifj Kalmár Tibor)
Ne ábrándozz orgonáról (szövegíró ifj Kalmár Tibor)
Piros hajnal, piros élet (szövegíró Marcali Frigyes)
Szólj, szólj csalogány (szövegíró Brand István)
Vadrózsa csárdás (szövegíró Tüttő János)
Vágtató lovakkal (szövegíró Simkó Elemér)
Vallomásra küldöm (szövegíró Skoday László)
Virágos nyár az életem (szövegíró Sándor Jenő)
Visszanézek életembe (szövegíró Farkas Imre)
Volt egyszer egy tévedésem (szövegíró ifj Kalmár József)

Id. Magyari Imre zeneszerző
Baj van, nagy baj (szövegíró Dalos Nagy Károly)
Búcsúzáskor (szövegíró Gergelyffy Gábor)
Elsírom egy rózsaszálnak (szövegíró Ányos Laci)
Manapság egy új szokás jött divatba (szövegíró Nádor József)
Zsuppfödeles (szövegíró Ságody József)

Magyarádi Jenő zeneszerző (1899–1987)
Amikor a fénylő két szemedbe nézek
Boldog vagyok véled (szövegíró Peszeky Ádám)
Elmondom a bánatom az őszi szélnek
Harmat csillog a levélen
Lefutott egy csillag
Megesküdtem volna arra (szövegíró Marcali Frigyes)
Mért múlik el minden álom
Nyílott ezer akác
Öreg idő, szálló idő

Magyari Imre zeneszerző (1924–1980)
Mért nem jöttél idejében (szövegíró Brand István)
Minden jó, ha jó a vége (szövegíró Babusa Miklós)
Rózsánál is szebb vagy (szövegíró Kibédy Ervin)

Majláth Jenő zeneszerző
Ne múljon el egyetlen nap (szövegíró Z. Horváth Gyula)
Van jogom a boldogsághoz (szövegíró Z. Horváth Gyula)
Vén csikónak nem kell gyeplő (szövegíró Z. Horváth Gyula)

Major Simon zeneszerző (1876–1932)
A toronyban, hej de sok a garádics

Markó Pál zeneszerző (1929–?)
Azt hittem, hogy én már soha
Itt van az ősz
Lehullott már a virága
Öreg kopott fényképalbum

Medvey Lajos zeneszerző
Badacsonyi nyárfás parton

Mellétey Magda zeneszerző (1923–1984)
Kár a gőzért

Mérty J zeneszerző
Repül a szán

Mester György zeneszerző
Tv csárdás (szövegíró Szigeti József)

Mészáros Pál zeneszerző
Kinn lakom én Kis-Perjésen (szövegíró Karaszy Csaba)
Megszépülne a mi erdőnk (szövegíró Farkas Andor)

Mihály László zeneszerző (1904–1968)
Keresek egy csendes zúgot (szövegíró Selymesi Rezső)

Mihola Gyula zeneszerző (1907–1976)
A te mosolyodban (szövegíró Juhász Béla)
Hazafelé ballagok
Hiába is mondod hogy a szíved másé (szövegíró Seress Rezső)
Száz virágú határ (szövegíró Magyarádi Jenő)
Új a csizmám a sarka kopogós (szövegíró Magyarádi Jenő)
Van nekem szeretőm

Mindszenti Ödön zeneszerző (1908–1955)
Elmegyek én
Nagy udvara van a holdvilágnak (szövegíró Németh Béláné)

Móczár Gyula zeneszerző (1889–1958)
Hazudik a muzsikaszó

Morvay Károly zeneszerző (1914–1968)
A szomszéd ház udvarában (szövegíró Markó Pál)
Andris meg én (szövegíró Szondy István)
Arra születtem, hogy szeresselek téged (szövegíró Vorák József)
Ásít az ég (szövegíró Kulcsár József)
Azt hitted, hogy néked ragyog (szövegíró Nógrádi Czira Kálmán)
Badacsonyi kéknyelű (szövegíró Szondy István)
Beterelték a ménest a karámba (szövegíró Vásárhelyi – Kún István)
Esik eső reám (szövegíró id Szántó Ferenc)
Ha majd el kell mennem tőled (szövegíró Jolsvay Vilmos)
Híres cigány hegedűjén (szövegíró Csala János)
Hogyha hívnál százszor, mennék (szövegíró Magyarádi Jenő)
Ibolya meg gyöngyvirág (szövegíró Bodrogi Gusztáv)
Kacskaringós bajusza van a rózsámnak (szövegíró Szondy István)
Kerülöm az utcátokban (szövegíró Újvári Tibor)
Kétszer egy az mindig kettő (szövegíró Egerszegi Géza)
Mért is adtad a jegykendőt (szövegíró Szigeti József)
Ne gondold, hogy eltemeted (szövegíró Tóth Ödön)
Nem szóltam még soha hozzád (szövegíró Pécsi Illés Gyula)
Nem tudom, hogy mért szeretlek (szövegíró Egerszegi Géza)
Nem zörög a haraszt (szövegíró Tüttő János)
Ördögszekér karikázik (szövegíró V. Sághy Ilona)
Szalad a szél (szövegíró Fűzy Katalin)
Te, akit még sosem láttam (szövegíró Gát Ferenc)
Valahol egy kisfaluban (szövegíró Dulácska Geyzáné)
Valamikor néked vittem (szövegíró Szigeti József)
Vándorfelhők fenn az égen (szövegíró Szigeti József)
Virágnyitó tavasz reggel (szövegíró Tüttő János)
Volt egy csók az életemben (szövegíró Magyarádi Jenő)

Mosonyi Mihály zeneszerző (1815–1870)
Felleg borult az erdőre (szövegíró Tóth Kálmán)

Murgács Kálmán zeneszerző (1893–1966)
Ahol nyúl van bokor is, van
Az én kedves feleségem (szövegíró László Lajos)
Badacsonyi öreg nyárfák
Édes tündérmese (szövegíró Nádasdy Géza)
Fehér galamb száll (szövegíró Gyökössy Endre)
Galamb játszik a párjával (szövegíró Baja Mihály)
Gólya csárdás (szövegíró Bagdy István)
Hej te Zsuzsi (szövegíró Agyagfalvi Hegyi István)
Jegenyefák, jegenyefák
Kisasszony napjára (szövegíró Agyagfalvi Hegyi István)
Lovat loptam (szövegíró Agyagfalvi Hegyi István)
Meg kell válni a falunktól (szövegíró Gárdonyi Géza)
Mikor idegenbe visz néha az élet (szövegíró Tekeres Sándor)
Mindig mondtam veszedelmes a lány (szövegíró Marcali Frigyes)
Molnár csárdás
Szentgyörgy napján (szövegíró Agyagfalvi Hegyi István)
Tükrös piros szív (szövegíró Agyagfalvi Hegyi István)

Mursi Elek zeneszerző (1891–1947)
Kocsmárosné hozzon bort
Kopott betyár, öreg betyár (szövegíró Segesdy László)

 


 

Oldal elejére