Oldal aljára

 

Ifj. Rácz Norbert zeneszerző
A hegedűm fája kopott
A te szavad simogató
Azt írtad a leveledben (szövegíró Ady Endre)
Bocsásd meg hogy írtam (szövegíró Skoday László)
Csak egy fehér gyertya
Csodaváró sosem voltam
Egy elsárgult kottapapír
Elbúcsúzik a nyár
Elnézek egy kis porszemet
Félrevágom a kalapom
Hullanak a falevelek
Kaputokban állok (szövegíró Cserkúthy Sándor)
Kislány te édes
Most a könnyem kikacagod (szövegíró Magyarádi Jenő)
Nem szerettél soha engem
Születésed ünnepnapján
Úgy tartozol te énhozzám
Valahol a Tisza parton (szövegíró Farkas Imre)

Id. Rácz Béla zeneszerző
Megállok a régi háznál (szövegíró Sz. Nagy Endre – Ujváry Tibor)

Rácz Béla zeneszerző (1899–1962)
Jégvirágos hideg tél volt (szövegíró Sallay Misi)
Piros rózsák beszélgetnek (szövegíró Sallay Misi)
Szabad (szövegíró Babusa Miklós)
Talán majd egy napon (szövegíró Sallay Misi)
Virágzott az aranyerdő (szövegíró Sallay Mihály)

Rácz Pali zeneszerző
Búra, búra, búbánatra születtem
Lehullott a rezgőnyárfa
Nem ütik a jogászt agyon

Rácz Zsiga zeneszerző
Az én ajkamról már (szövegíró Skoday László)
Itt hagytak az álmok (szövegíró Skoday László)

Ráday László zeneszerző
Piros rózsa most is a virágod (szövegíró Magyarádi Jenő)

Radics Béla zeneszerző
A faluban nincs több kislány
Csendes ember lett belőlem (szövegíró Farkas Imre)
Megállok a keresztútnál (szövegíró Farkas Imre)

Rápolti László zeneszerző
Ez a kislány bánatos (szövegíró Ujvári Tibor)
Kék a határ (szövegíró Bernáth Bertalan)
Melegen süt a nyári nap (szövegíró Temesváry Ilona)
Mikor vége van a nyárnak (szövegíró Melha Armandné)

Rátkay László zeneszerző
Azért csillag hogy ragyogjon

Récsei Gyula zeneszerző
Illatoztak a virágok

Reményi Béla zeneszerző
Kék pettyes rakott szoknya (szövegíró Keve Jenő)

Révész Lajos zeneszerző
Egy két pohár meg nem árt
Hallja e kend sógor
Mért búsulsz fészkedben
Ökör iszik magába
Öregember nem vénember

Révffy Lajos zeneszerző
Asztalosék kapufája
Azt hittem, hogy minden könnyem
Hogyha ír majd édesanyám
Holló lovam lábanyomát
Kikacagtál
Kökényesi lányok
Nem hívlak én vissza
Te loptad ki a kacagást
Visszasírsz még

Révfy Géza zeneszerző
Háromszor füttyentett az aradi vonat (szövegíró Gárdonyi Géza)
Megy a gőzös, fut a gőzös (szövegíró Lampérth Géza)

Rózsa Ernő zeneszerző
Esti szellő hajlítgatja (szövegíró Pászti József)
 


 

Oldal elejére