Oktatókönyv

az Encore kottagrafikai program megtanulásához.

E könyv segítségével megtanulhatjuk az Encore program legáltalánosabban használt műveleteit egy kottapélda kidolgozása során. Először beolvasunk a programba egy MIDI fájlt, majd ezt átalakítjuk egy duplasoros zongoraletétté, ehhez hozzáírunk egy énekes sort, végül megformáljuk a kész kotta külalakját és kinyomtatjuk azt. Közben sok olyan műveletet és kunsztot megtanulhatunk, mely nagy segítségünkre lesz a mindennapi munkánk során. Mivel sok mindenről szó lesz az alábbiakban, mindig hagyjunk magunknak elegendő időt az ajánlott műveletek végrehajtásának gyakorlására. A kotta elkészítését bármikor megszakíthatjuk, és a félkész "művet" elmenthetjük az adott készültségi szinten a program kinyitásának legközelebbi időpontjáig. (Tehát nem kell mindig elölről kezdenünk a tanulást.)

Az érdeklődőknek elérhető az email címen a levelezési kapcsolat.

musicjan@fw.hu

http://www.passport.com

I. fejezet: Objektumok kijelölése

A leggyakoribb művelet a "kijelölés" egy kotta elkészítése közben az Encore használatakor, mert ha valamit meg akarunk változtatni a kottában, a legtöbb szerkesztési művelethez először ki kell jelölnünk a megváltoztatni kívánt hangot, vagy egyéb objektumot. A programban négy kiválasztási "cél" létezik: hangok, grafikák, ütemek és sorok. Különböző módszerek léteznek ezek kiválasztására. Ha használjuk és kombináljuk a megfelelő módszereket, kevesebb egyedi szerkesztési műveletet kell elvégeznünk.

A Windows egyik legfontosabb művelete - az "Egy terület kiválasztása a mutatónyíllal" - nem mindig a legjobb módszer az Encore-ban. Ha egy ütemen belül több hangot akarunk kijelölni egyszerre, arra a nyíl a legalkalmasabb. A nyíllal való kijelölés szükséges a következő műveletekhez is: "Gerendázás kiscsoportonként" (Sub-Group), egy kijelölt terület nyomtatása (Print Selection) és a "Gerendázás ütésenként" (Beam Group) stb. De az egész ütemek, vagy partitúra-sorok kijelöléséhez vannak egyéb módszerek is, melyek nem csak egyszerűbbek, hanem az eredményük is megbízhatóbb. Ez a fejezet vázolja fel, hogy melyik módszert hogyan alkalmazza az Encore, és hogy mikor melyik a legcélszerűbb.

Kijelölés a nyíl húzásával

A mutatónyíl húzásával való kiemelés általánosan használt módszer a Windows-ban. A legtöbb olvasó számára nem szükséges megmagyarázni, hogy ez milyen egyszerű, de ebben az áttekintésben leírjuk ezt az alapvető módszert is. Kattintsunk a nyíllal a kijelölendő hang, vagy grafika bal felső sarka fölé. Az egér gombját lenyomva húzzuk a nyilat ferdén lefelé az objektum jobb alsó sarkához. Húzás közben egy egyre növekvő négyszöget kapunk, melynek belseje negatív képpé válik a környezetéhez képest. Mindaddig " rajzolhatjuk" a kijelölést, ameddig lenyomva tartjuk az egér gombját.

Folyt.köv..........

[Dividing Line Image]